Šetalište Don Šime Ljubića 7, Stari Grad, Otok Hvar, Hrvatska